Húsvéti ünnepek a londoni iskolában
2016. március 25. írta: Békési Kálmán oktatási blogja

Húsvéti ünnepek a londoni iskolában

Szociális készségek és kultúra tanulása: szolgálat, csapatmunka, jótékonyság, szabálykövetés és humor.

19462118025_1053737325_z.jpg

Photo: Hammersmith and Fulham County.  Creative Commons Flickr

 

Keresztény ünnepek vallás nélkül

Multikulturális iskolánkba keresztény, muszlim, szikh, hindu és buddhista családok gyerekei járnak.

Az osztályomban a tanulók megoszlása (27 fő), vallásuk szerint:

 • keresztény 41%
 • muszlim 22%
 • hindu 15%
 • szikh 3% (1 fő)
 • egyéb 19%
 • ("Egyéb" kategóriába azokat sorolom, akik nem kötik az orromra a vallásukat.)

Ez az egy iskola a teljes brit társadalmat nem, az intézmény környezetében elhelyezkedő délnyugat-londoni kerületeket azonban elég pontosan reprezentálja.

Iskolai ünnepeinket a keresztény ünnepekhez igazítjuk időben és témájukat tekintve egyaránt. Ezzel az angliai gyakorlatot követjük, s a más vallású tanulók és szülők eddig, tudomásommal, nem emeltek kifogást. A kereszténytől eltérő vallási ünnepeket otthon ünneplik. Ha rákérdezünk, nyíltan kommunikált oka, hogy - az egyén vallásgyakorlásának szabadsága mellett - Anglia, mint ország a keresztény hagyományokat követi. A két hétig elhúzódó programoknak azonban, tartalmi értelemben, kevés közük van a keresztény valláshoz. Magával a húsvéttal, annak bibliai történeti hátterével és hagyományaival az iskola alig foglalkozik - leszámítva a népszerű csokitojásokat.

A keresztény ünnepek ebben az állami fenntartású iskolában sosem vallási töltésűek, legyen szó húsvétról vagy karácsonyról. Jézusról és a Bibliáról a heti egy "vallás és állampolgárság" órán hallhatnak, más világvallások ünnepeivel együtt.

Ehelyett az ünnepet és húsvéti szünet előtti két hetet az iskola olyan tevékenységeknek szenteli, amelyek vallástól függetlenül összekötik a tanulókat. Olyan tevékenységeknek, amelyek előmozdítják kulturális integrálódásukat és szociális készségek tanulását.

Tevékenységi kínálat

Az összes tevékenységet az adománygyűjtés köti össze: minden tevékenységhez való csatlakozásnak pennyben vagy fontban kifejezett ára van, melyet előre kell befizetniük a tanulóknak. 5 fontba került a bérlet, amely belépést nyújtott a legtöbb programra. Az iskola az összeget egy beteg gyermekeket segítő szervezetnek utalja. A tevékenységek előtt az iskola, angolok jó szokásához illően, kitűz egy mérhető célt: az adományokból befolyt összegnek meg kell haladnia a tavalyi 500 fontot.

Ahhoz, hogy a kitűzött pénzügyi célt az iskola elérje, a lehető legtöbb tanulót kell rávenni arra (nem kötelezni!), hogy befizessenek és részt vegyenek a programokon. Azok, akik úgy döntenek, hogy nem vesznek részt, normál órarend szerint tanulnak a tantermekben.

A pedagógusok részéről sok extra időt, ötletet és energiát igényel vonzó programok kitalálása, megszervezése, lebonyolítása. Mivel a cél az adománygyűjtés, ezt a pluszmunkát mindenki ingyen végzi.

A program sikeressége tehát a teljes iskola sikeres együttműködésén alapul, önkéntes vállalások alapján. Aki semmit nem vállal, ettől ugyanolyan mosolyokban és bánásmódban részesül, mint a többiek: nem kap szemrehányást, vagy lesújtó pillantásokat. A pluszmunkát vállalók természetesen sok pozitív verbális visszajelzésben és spontán köszönet-nyilvánításban részesülnek a két hét folyamán.

A legnépszerűbb programok

Futóverseny, gerelyhajítás, asztalitenisz, tortasütés - népszerűségben semmi sem veszi fel a versenyt a tanár-diák kidobómérkőzéssel és a szivacs-nappal.

Szivacs dobás (sponge throwing): adománygyűjtésre használt népszerű módszer. Ki tud ellenállni annak, hogy vizes szivaccsal fejbe dobhatja osztályfőnökét, a gyűlölt igazgató-helyettest vagy a hírhedten szigorú matektanárt? Az önként jelentkező áldozatokat kalodába zárják, amelyből általában csak a feje és a kézfejei látszanak ki. Ez azt is biztosítja, hogy a szivacs becsapódásakor kifröccsenő víz csak a fejére és nyakára zúduljon és ne az egész testére.

1 fontért a tanulók ötször dobhatnak. Előre odakészített vödörben hideg vízbe mártott, nagy méretű szivacsot. Közelről, pár méterről. Márciusban, idén nulla fok körüli hőmérsékleten, az iskola udvarán. Feliratkoztam a megdobálható tanárok közé. Az egyetlen tanács, amit kaptam: hozz magaddal váltóruhát és törölközőt.

Az iskola vezetői közül legalább néhánynak azért illik elvállalni az áldozati szerepet, mivel a szervezeti hierarchiában minél magasabb vezető pozíciót tölt be a célpont, annál többen fogják befizetni a pénzt, hogy megdobhassák. Nagyon fontos, hogy a tanulók, a ground rules (alapszabályok) betartása mellett (nincs káromkodás, csak annyit dobhatnak, amennyit befizettek) dobhatnak. Szabadon kinevethetik, teljes erőből megdobhatják a tanárt, de nem gúnyolódhatnak. Elmondhatják neki, mennyire megérdemli azt, amit kap. Aki szabálytalankodik, például többször dob, mint amennyit fizetett, kizárják a következő tevékenységekből.

- Pedig, őszintén megmondom, már éppen sajnálni kezdtem önt, Sir, ahogy ott állt és mindenki önt dobálta - K, osztályom egyik legjobban teljesítő tanulója mondta ezt, miután megintettem óra közbeni, off-topic beszélgetésért. - De most már egyáltalán nem bánom, mert megérdemelte!

- Szabadságodban áll örülni K, ha azt látod, hogy a Sponge Day-en 150-szer találják el a fejem vizes szivaccsal. Az órán azonban figyelni kell, dolgozni, de legalább is nem zavarni azokat, akik dolgoznak. Szóval, stop talking to others and focus on your work, please.

Kidobós (dodgeball): Mi, tanárok, egy pillanatig sem próbálunk előnyt adni a diákoknak. Ők fiatalok és gyorsak, mi erősebben és általában pontosabban dobunk. Amennyire a szivacs-dobálás az önkéntesen jelentkező pedagógusok megbüntetéséről szól, hasonlóképpen a kidobósban az önként jelentkező diákok irgalom nélküli kidobására összpontosítunk. Mivel a kidobásokat figyelő bírák diákok, hajlamosak döntéseikben a többi diáknak kedvezni. A legnyilvánvalóbb csalásoktól eltekintve elfogadjuk a döntéseiket, de ha túl messzire mennek a diákoknak nyújtott szabálytalan kedvezményekben, a bírákat is megdobáljuk. 

Milyen készségeket fejlesztettek a felkínált tevékenységek?

Szolgálat

Habár a "szolgálat" nem tudományos vagy szakmai terminus, ez a fogalom írja le legpontosabban a másoknak önmagát szándékosan és tudatosan, szabad döntéséből alárendelő egyén cselekedetét. A "szolgálat", mivel a gyerekek családjai által reprezentált összes vallásban alapvető tanítás, kulturális kapcsot is képez.

Minden tevékenység adománygyűjtésre irányul. Én a szivacs-dobás önkéntes áldozatává válása miatt kaptam dicséretet, mert - mint Ms P, a főszervező testnevelé tanárnő mondta - ezzel hozzájárultam a programsorozat és az adománygyűjtés sikeréhez. Pénzgyűjtés nélküli szolgálatra a legszebb példa, amikor az iskola igazgatója és helyettesei kötényben és igen szerényen viselkedve szolgálták föl a karácsonyi ebédet a tanári kar számára.

Szabálykövetésre nevelés

A tanulók kipróbálhatták magukat olyan helyzetekben, amikor ők válnak az iskolai szabályok őrzőjévé és részben alakítóivá, például a kidobós játékban. A teljes programban csak addig vehettek részt, ameddig értették és betartották azokat a kereteket, szabályokat, amelyek a program sikeres megvalósításához voltak szükségesek. Habár az angolok szeretik a folyamat-szabályozást és az írásban rögzített lépéssorokat, elég rugalmasak és szabadság-szeretőek ahhoz, hogy mindez ne forduljon át tekintélyelvű helyzetbe, ahol a szabályok betartása immár nem egy értelmes távolabbi cél elérése miatt fontos, hanem önmagáért, a tanulók irányítás alatt tartásáért.

Az általam ismert angol iskolák szabálykövetés szempontjából világos és hagyományos  elvárásokat fogalmaznak meg tanulóikkal szemben. Néhány általános szabály:

 • Kifogástalan iskolai egyenruha (fiúknak: nyakkendő, fehér ing, iskolai logóval díszített zakó és nadrág) a társadalmi és pénzügyi egyenlőtlenségek látványának csökkentésére. Valamint a rendezettségre, jól ápoltságra való rászoktatás céljából.
 • Tisztelet egymás és a tanárok iránt (ez leginkább a tiszteletteljes beszéd megkövetelését jelenti, a káromkodás és bántó kifejezések mellőzését). Szóbeli és fizikai agresszió is tilos.
 • Fókusz (koncentráció) a feladatra.
 • Az eltérő vallások, származás, bőrszín, biológiai vagy választott nem tiszteletben tartása.
 • Együttműködés (mások kirekesztése, kizárása a társaságból egyenlő súlyú vétség a szóbeli agresszióval, káromkodással - zaklatásnak minősül és figyelmeztetést von maga után).

Humor

A kidobós vagy a szivacs-dobás rengeteg humoros helyzetet, közös nevetést implikál. A humor és nevetés pedig az egyik legfontosabb eszköz a pozitív tanár-diák kapcsolat felépítésében. O'Neill, a világhírű Summerhill iskola vezetője egy interjúban ezt emelte ki, mint az utána következő iskolaigazgató legfontosabb tulajdonságát.

Az angol, ír, skót - tehát brit - származású tanárokra általában jellemző, hogy bármikor és bármilyen súlyú probléma után is készek mosolyogni és viccelődni - hacsak a pedagógiai helyzet meg nem kívánja a komolyságot a pedagógiai cél elérése érdekében.

Cselekvés a nemcselekvés helyett

Minden, ünnepekkel kapcsolatos megmozdulás a gyerekek és pedagógusok aktivitására épít. A puszta áhítat, "ünnepélyes" átélés cselekvés nélkül - nem jellemző, nem sajátja az angol iskolai kultúrának. Az egyetlen alkalom, amikor a diákok néhány perc néma megemlékezést tartanak, a szeptember 11-i terrortámadás 11 órakor: szolidaritás Amerikával. Minden más esetben sportrendezvények, tantárgyi vetélkedők, kincskeresés és számos más tevékenység keretében élik meg az ünnep különböző aspektusait.

Együttműködés, csapatmunka

A főző versenyben, a kidobósban és minden más sportágban hirdettek győzteseket és elsősorban a diákok együttműködésére helyezték a hangsúlyt. Még a futóversenyben is külön díjat adtak annak az osztálynak, amelynek az átlagos ideje a legjobb lett. Ez az osztály nem azonos azzal, amelyiknek egyik tagja egyéniben megnyerte a versenyt. A kiemelkedő egyéni teljesítmény nem volt képes annyira maga után húzni az egész osztály átlagos teljesítményét, hogy akár csak megközelítsék az egymást segítő és bátorító osztálytársak eredményét. Kutatási tapasztalat is, hogy az iskolán belüli teljesítményre a tanulócsoportok egymás közötti versenyeztetése jobb hatással van, mint a csoporton belüli versengések. 

S ezzel elérkeztünk a következő bejegyzés témájához: hogyan veszik rá az angolok a diákokat az együttműködésre, csapatban dolgozásra - és miért az én osztályom nyeri rendre a csapat-versenyeket.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://bekesikalman.blog.hu/api/trackback/id/tr668524680

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Márta53 2016.04.01. 06:19:20

Élvezettel olvasom, köszönöm!